Terugblik zorg en welzijn 2019

 

Het nieuwe jaar is begonnen. Een mooie gelegenheid om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Er is een heleboel gebeurd.

 

Iedere maandag het rolstoel wandelen. Verder de gelegenheid om in Peelhonk te blijven voor het leggen van een kaartje of een spelletje of lekker kleuren. Op woensdag en vrijdag eveneens de ontmoetingsmiddagen. Elke maandag het buurtsoepje en 1x in de maand op vrijdag het gezellig tafelen, er wordt lekker gekookt en  gezellig samen gegeten.

 

De tuin: de samenwerking met IKC  is het laatste jaar enorm uitgebreid, samen groenten zaaien, samen oogsten en wecken. Het  insectenhotel, wat samen met de schoolkinderen is gerealiseerd. Alles gebeurt met veel enthousiasme zowel door de kinderen als door de vrijwilligers

 

Pepernoten bakken in het Peelhonk in samenwerking met COOP van Buel.

 

Dementievriendelijke gemeente: dit is in samenwerking met gemeente en alzheimer Nederland geweest. Een informatieve avond in Terra Victa waar veel belangstelling voor was, zo bleek aan de opkomst.

Informatieavonden over taal, Brabantzorg en dementie.

 

De bbq de uitstapjes met onze deelnemers en fietstocht met bbq voor de  vrijwilligers.

 

De week van eenzaamheid : In Uden genoemd: oog voor elkaar:Zorg en Welzijn heeft zich daarbij ingezet en enkele activiteiten mee opgezet zoals de dorpspicknick en het samen gymen met IKC. Ook de film van de revue  75 jaar bestaan Odiliapeel werd gedraaid. Drama kids hebben een optreden gedaan waarbij de gasten van Z&W zijn uitgenodigd en actief konden deelnemen.

 

Er zijn nieuwe tuinmeubels en parasols gekocht en de keukenbenodigdheden worden steeds verder aangevuld.

 

Vele malen zijn we in overleg geweest met gemeente en Brabantzorg. We zijn elders gaan kijken en hebben we bij de gemeente nog duidelijker moeten aangeven wat we nou precies willen. Een  lange adem is dan zeer gewenst. Het kost veel energie maar je krijgt er ook energie van!

 

Wat betekent dit voor 2020?

 

Nou, duidelijk hebben we nu wel dat we vanaf 1 maart kunnen starten met professionele dagontmoetingen. We willen beginnen om de maandag en vrijdag uit te breiden naar een hele dag. De voormiddagen worden dan ondersteund door professionele begeleiding. Deze begeleiding komt van Brabantzorg. Er wordt gekeken waar behoefte aan is, blijkt dat er andere behoeftes zijn, gaan we daar naar kijken. We starten met een pilot dus er kan van alles veranderen als dat nodig blijkt te zijn. Binnenkort hoort u meer informatie hierover. Houdt het in de gaten.

 

We  hopen dat Zorg en Welzijn iets kan betekenen voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Het doet ons pijn als we afscheid moeten nemen van onze gasten als ze door verhuizing elders gaan wonen of overlijden.

 

We willen iedereen bedanken voor de hulp en het vertrouwen wat we van iedereen hebben mogen ontvangen. Een extra dankjewel voor de vrijwilligers van Zorg en Welzijn Odiliapeel. Zonder vrijwilligers zijn we nergens!

 

Mochten er nog vragen of ideeën zijn horen wij ze graag.

Zin om vrijwilliger te worden, meld je aan.

Neem eens een kijkje op onze site: www.zorgenwelzijnodiliapeel.nl

 

We wensen iedereen een zorgeloos 2020 , misschien kunnen we u daarbij ondersteunen.

Voorzitster Annelies Emonds

Namens het hele bestuur van Zorg en Welzijn Odiliapeel

 

 

Wij gaan starten met
ontmoetings-DAGEN
ondersteund door:

Wat betekent dit voor Odiliapeel? 

 

Dat vanaf 1 maart twee van de ontmoetingsmiddagen worden uitgebreid tot twee hele dagen ontmoeten. Dit is de bedoeling voor de maandag en de vrijdag. Men kan dan van 10.00 uur tot 16.00 uur naar de ontmoetingsdag. Dat mag natuurlijk ook een gedeelte van de dag zijn. Deze dagen zijn dan met ondersteuning van Brabantzorg. Dit betekent dat het programma wat we kunnen bieden meer uitgebreid kan worden. Door de professionele ondersteuning van een activiteitenbegeleider kunnen er meer gerichte activiteiten gedaan worden. Er wordt gekeken naar wat de persoon nodig heeft en daarop gaan we dan de activiteiten afstemmen.

Mensen kunnen op deze dagen ook gerust binnen lopen voor een kop koffie, het lezen van een krantje of gewoon even lekker bijkletsen. De deur is open voor iedereen. We hopen dat de mensen die behoefte hebben aan welke ondersteuning dan ook, ons weten te vinden. Meer informatie volgt.

 

Wil je nu al meer weten of heb je interesse bel gerust:

Annelies Emonds 06-12275261 of  Mies Nikkelen: 06 25222449

 

Natuurlijk zijn ook wij op zoek naar vrijwilligers.

Lijkt het je iets, bel dan gerust of klik hier om je meteen aan te melden.

Dankwoord aan de kinderen van Gerarda

Op 24 oktober is Gerarda van de Laar overleden. Zij was een trouwe bezoekster van de ontmoetingsmiddagen van Zorg en Welzijn. Haar kinderen waarderen de inzet van de vrijwilligers enorm. Op de overlijdenskaart staat te lezen:

De mooiste bloem die u voor ons mam mee kunt brengen is een vrijwillige gift voor Zorg en Welzijn Odiliapeel”.

Wat een super mooi gebaar van de kinderen. Wij hebben een mooi bedrag ontvangen om een keer iets extra’s te kunnen doen.

 

Hartelijk dank namens Zorg en Welzijn.   

      

Alle stemmers bedankt !

 

Opnieuw hebben we dit jaar een cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank in het kader van 'Rabo ClubSupport'.


Het bedrag op de cheque is afhankelijk van het aantal stemmen die zijn uitgebracht. Gezien het formidabele bedrag van € 646,17 heeft Zorg & Welzijn Odiliapeel heel veel stemmen gekregen en daar willen wij iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk voor bedanken !

Wij kunnen hier geweldige dingen mee gaan doen. Het geld zal -uiteraard- goed worden besteed.

 

 

 

 

 

 

Activiteiten van Zorg & Welzijn en Integraal Kind Centrum


Zorg en Welzijn heeft een mooie tuin bij het Peelhonk. Een gedeelte van deze tuin is een groentetuin. Hier worden verschillende groenten geteeld. Hoe mooi is het dat de kinderen van Den Dijk hierbij betrokken zijn.
In onderling overleg is er daarom een jaarplanning gemaakt zodat alle kinderen aan een activiteit kunnen deelnemen.
Hieronder is een overzicht van de verschillende activiteiten zodat je een idee hebt wat er zoal gedaan gaat worden. Wij wensen de kinderen succes en plezier!

Activiteit tijdsplanning Groep
Oogsten augustus 5
Wecken / inmaken augustus / september 8
Koken en vetbollen maken oktober / november 7
Leren stekken; hedera, hortensia, wilg, kornoelje oktober/ november 4
Tuinieren / bemesten februari 6
Zaaien in bakken en volle grond maart / april / mei 1 en 2
Jam maken, bv aardbeien uit eigen tuin juni / juli 3

De kinderen van groep 5 hebben hun activiteit “oogsten” al enthousiast gedaan. Als afsluiting daarvan konden ze op het terras van Zorg en Welzijn genieten van een heerlijke pompoensoep. Reacties: 'heerlijk', 'lust nog wel meer', 'niet lekker', 'wil dit vaker eten….'  De kinderen van groep 8 hebben boontjes geweckt. Zij weten nu het verschil tussen de materialen van vroeger en nu. Door de komst van de diepvries zijn er nog maar weinig personen die wecken.

 

Onze beleeftuin

Er is veel gebeurd en er is hard gewerkt in onze beleeftuin, om te zorgen dat alles in leven bleef in deze tweede droge zomer op rij, maar we kunnen wel zeggen dat dat goed is gelukt en dat de tuin inmiddels "af" is. Met behulp van enkele kinderen hebben we de eerste oogst binnen gehaald. Kijk maar eens hoe dat is gegaan en hoe de tuin er bij staat.

Week van eenzaamheid in gemeente Uden

en Odiliapeel doet mee!

Op zaterdag 28 september start in de gemeente Uden de week tegen eenzaamheid.

Gemeente Uden heeft gekozen voor het mooie thema: OOG VOOR ELKAAR

 

De bedoeling van deze week is, dat we tijdens deze week meer oog hebben voor elkaar en proberen om meer verbinding te krijgen met elkaar. Jong en oud, groot en klein. Dat we ook na deze week meer oog hebben voor elkaar en meer kunnen betekenen voor elkaar.

 

Samen met K.B.O., Zorg & Welzijn Odiliapeel, jongerenraad, S.J.O. en I.K.C. Den Dijk zijn we rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we als dorp deze week een mooie invulling kunnen geven. Daaruit is een mooi programma voort gekomen.

 

Op zaterdag 28 september is er een dorpspicknick op het plein bij het Peelhonk.

Deze dorpspicknick wordt georganiseerd door de Udense Uitdaging.

 

Op zondag 29 september wordt er om 15.00 uur de film gedraaid van de Peelse Revue, gemaakt bij het 75 jarig bestaan van Odiliapeel. Georganiseerd door Zorg & Welzijn Odiliapeel.


Op diezelfde zondag zal de jeugd van Odiliapeel een kleine attentie aanbieden bij mensen in Odiliapeel. Deze attentie hebben zij zelf gemaakt tijdens een Peelhonkavond georganiseerd door S.J.O..

 

Maandag 30 september om 15.30 uur wordt er een interactief toneel opgevoerd door de drama kids in Peelhonk. Deze middag wordt verzorgd door drama kids.

 

Op dinsdag 1 oktober wordt er om 12.30 én om 13.15 uur in de gymzaal actief bewegen georganiseerd in samenwerking met het I.K.C. Den Dijk. De bedoeling is dat jong en oud deelneemt aan deze activiteit dus iedereen kan aansluiten.


Tijdens deze week zal de K.B.O. bij vele mensen een bezoekje brengen. Vind je het leuk om een keer met iemand een kop koffie te drinken, geef dit gerust door.


Voor iedereen dus wel iets te doen. Het zou fijn zijn als men zich opgeeft zodat we een beetje weten hoeveel mensen we kunnen verwachten in verband met organisatie en ruimte.

 

Dus: Geef je op! Laat zien dat Odiliapeel oog heeft voor elkaar.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Ik geef me op voor: Naam
Picknick zaterdag 28 september 10.00 uur met ………personen
Film zondag 29 september 15.00 uur met ……..personen
Actief bewegen 12.30 uur …….personen
Actief bewegen 13.15 uur……..personen
Ik vind het leuk als er iemand mij een bezoekje brengt ja/nee.


Brief mag ingeleverd worden bij Peter Claassen boekweitstraat 5
Annelies Emonds beukenlaan 47
Mailen mag ook: secretariaat.kbo@ziggo.nl
Telefoon Annelies Emonds: 06-12275261

Het hotel is geopend!

 

In onze beleeftuin is er, meteen bij de nieuwe inrichting ervan, al een plaatsje gereserveerd voor een onderkomen voor hommels, bijen, vlinders, mieren en andere insecten. Dit zogenaamde insectenhotel is nu door enkele kinderen, onder het toeziend oog van enkele vrijwillgers, ingericht en officieel geopend. En nu maar hopen dat er binnenkort uitgebreid gebruik van wordt gemaakt!

 

Themaweek 'Oog voor elkaar' van 27-9 tot 4-10

Wij willen deze themaweek graag onder je aandacht brengen.

 

Deze wordt in de gehele gemeente Uden georganiseerd. Door verschillende verenigingen zal er aandacht worden besteed aan de medemens. Dit kan op vele manieren; een bezoekje brengen aan een dorpsgenoot, een activiteit organiseren die zorgt voor verbinding enz.

 

Ook in Odiliapeel zullen er verschillende activiteiten, groot en klein, worden georganiseerd. Zo wordt er op zaterdag 28 september door de Udense uitdaging een dorpspicknick georganiseerd. Noteer deze datum alvast in je agenda!

 

Maar, let op, dit is tevens Nationale Burendag. Misschien handig om iets te combineren met de Burendag in je buurt.

 

Meer informatie volgt nog

 

De Beleeftuin komt tot leven

We kunnen hier natuurlijk foto's plaatsen en dat kan een aardige indruk geven van hoe de tuin er op dit moment uitziet.
Maar we nodigen je van harte uit zelf eens een kijkje te gaan nemen hoe mooi de tuin achter het Peelhonk is geworden.

 

Agenda

In de Agenda kun je weer zien welke activiteiten er in juni weer plaats vinden in de huiskamer.

Met dit keer, op maandagmiddag 24 juni, ook een bezoekje aan de Peelse kermis!

 

Maandagavond 20 mei

Een informatieavond over de (extra) mogelijkheden die Brabant Zorg nu heeft met een kantoor in Odiliapeel.

 

Nieuws vanuit het Peelhonk

Op 29 maart werd er een geweldige high tea geserveerd. Een prachtige aankleding en verrukkelijke lekkernijen, klaargemaakt door Anneke Kroef en haar zus. Tussen de gangen door was er nog tijd voor een mooi optreden van Anneke. Wat heeft iedereen genoten.

Bedank voor deze geweldige middag.

5 april was groep 6 van Den Dijk weer actief. Samen werden er kweekbakjes ingezaaid en ook in de tuin werden zaadjes geplant. De kweekbakjes  gingen mee naar de klas zodat de kinderen kunnen zien hoe alles groeit. Als ze groot genoeg zijn worden ze weer geplant in de tuin.

17 april werden er door de bezoekers van de activiteitenmiddag paasstukjes gemaakt. Iedereen ging met een mooi stukje naar huis.

17 april s’avonds  was er in Terra Victa een informatieavond over dementievriendelijke gemeente. Deze avond is een iniatief vanuit de gemeente. De avond werd gepresenteerd door Astrid van de Heuvel, werkzaam bij Insigne en Trudy van Daatselaar, bestuurslid van Alzheimer Nederland.

Zij gaven in het kort uitleg over dementie. Daarna werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Hoe kunnen we meehelpen om meer dementievriendelijk te worden? Hoe kunnen we mensen met dementie toch laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten? Hoe wordt dit nu ervaren?

Hoe kan een winkelier iets betekenen voor iemand met dementie? Duidelijk werd wel dat de COOP voor Odiliapeel erg belangrijk is. Het sociale, het gezellige maar zeker de hulp die wordt geboden als dat nodig is. Als iemand de boodschappen niet kan vinden, of niet zelf in  kan pakken, wordt die persoon geholpen. Duidelijk werd wel dat men in een klein dorp meer oog heeft voor elkaar als in de stad.

Door de grote opkomst blijkt wel dat er wel degelijk behoefte aan is. Dat iedereen wel weet dat dementie steeds meer voorkomt.

De gemeente gaat zich meer inzetten om zorg naar de kleine dorpskernen te halen zodat men langer thuis kan blijven wonen. Zorg en Welzijn Odiliapeel zal hierin een grotere rol gaan spelen. Ook dorpsgenoot Gerrie Claassen wil zich gaan bezighouden met dagbesteding in de nieuwe locatie in de Auw Hei.

Een interessante avond en wordt zeker vervolgd.

 

En de 1e prijs van de Peelse kwiss ging dit keer naar.......ons!

 

De winnaar van dit jaar van 'Odiliapeel wit ut bitter' was de familie Hilhorst Jansen, oftewel het team 'Nix is te gek'. 

En zij hebben ons de waardebon geschonken die daar bij hoort. En daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Heel erg bedankt, namens ons allen !

 

17 april, in Terra Victa : Info-avond "Odiliapeel dementievriendelijk"

Een informatie avond om het taboe rondom (beginnende) dementie te doorbreken en de kennis over dementie bij inwoners te vergroten.

 

Je kunt je ergeren aan die oude vrouw bij de kassa die haar portemonnee is vergeten of haar pincode niet meer weet. Je kunt ook denken: misschien heeft ze wel dementie, hoe kan ik haar helpen? Om ervoor te zorgen dat mensen vaker begrip voor mensen met dementie hebben, weten wat dementie is en mensen met (beginnende) dementie en hun familie zich welkom blijven voelen in Odiliapeel, is er een informatieavond.

 

Aan deze avond werken mee:

Alzheimer Nederland en  dementievriendelijk Uden.

 

Graag zien we u op de informatieavond 17 april om 19.30 uur in Terra Victa. Iedereen is welkom !

 

De Beleef tuin

De beleef tuin is bijna klaar. Nadat een aantal hardwerkende vrijwilligers de tuin van nette paadjes had voorzien,  zijn de borders, ondanks de regen en kou op 13 maart, met hulp van de kinderen uit groep 6/7 van I.K.C. Den Dijk en diverse vrijwilligers, aangeplant. 

 

Over een paar weken wordt ook de moestuin aangeplant. Ook hier gaan kinderen van IKC Den Dijk bij helpen. Daarbij gaan ze ook een rol spelen in het onderhoud en de oogst. Met de oogst van de moestuin kan gekookt worden. Dit kan samen met de kinderen maar ook met de ouderen die regelmatig een buurtsoepje komen eten of van een maaltijd willen genieten.

 

 

Om de tuin "geschikt" te maken moesten eerst de containers worden verplaatst naar de nieuwe eigenaar. De beplanting die niet in het plan voor komt moest worden verwijderd en er moest heel wat grond worden aangevoerd om de tuin "op hoogte" te brengen. Hierna kon begonnen worden met het aanleggen van het terras en de bestrating.

Heel Odiliapeel bakt!

Op vrijdag 25 januari was het goed toeven in de huiskamer van het Peelhonk.

Het thema van de ontmoetingsmiddag was deze maand worstenbroodjes bakken. Henk Pijnappels was bereid om deze middag zijn bakkunsten te tonen.

 

Henk en ook Marijke hadden deze middag geweldig voorbereid. Ze hadden gezorgd dat iedereen deze middag met 4 worstenbroodjes naar huis kon gaan.

 

Henk begon uit te leggen hoe we moesten beginnen. Hij had al netjes de bolletjes deeg en het gehakt voor iedereen in porties verdeeld. Dus iedereen kon beginnen om worstjes te draaien en dit in het deeg te verwerken. Henk deed het netjes voor en het zag er heel simpel uit. Nu zelf aan de slag. Dat viel niet zo mee maar het was ontzettend leuk om te doen. Iedereen deed zijn uiterste best om een mooi worstenbroodje te maken. Nog een uur rijzen en dan in de oven. Tijdens het rijzen genoten we van een heerlijk eigen gebakken cake. Nog gezellig een kaartje leggen en rummikuppen. Onder de heerlijke geuren van het bakken van de worstenbroodjes.

Dan samen genieten van de heerlijke ovenverse worstenbroodjes. Heerlijk. Fijn dat er ook nog enkele mee naar huis genomen konden worden.

 

Henk en Marijke heel erg bedankt. Het was gezellig en heerlijk.

Tuin in wording

 

Wat blijkbaar heel wat mensen nog niet weten, is dat er achter het Peelhonk nog een mooi stukje grond ligt. Op dat stukje grond willen we onze "belevingstuin" realiseren. Een tuin waarin we, in samenwerking met de school, ook de kleinste inwoners van Odiliapeel kennis willen laten maken met een tuin en het plezier van tuinieren.

Inmiddels zijn de oude containers die er nog stonden verhuisd naar een nieuwe eigenaar en kan er, zodra het weer het toelaat, begonnen worden met de verdere uitwerking van de plannen. 

 

"Wegwijzer" Gemeente Uden van start gegaan

De Gemeente Uden heeft op haar website een deel ingeruimd voor hulp en ondersteuning.
Klik op onderstaande afbeelding om naar de betreffende pagina te gaan

Mocht je op onze website nog niet gevonden hebben wat je zoekt of nodig hebt, dan kun je hier eens kijken. 
In de  "wegwijzer" voor hulp en ondersteuning vind je diverse pagina's met allerlei informatie en verwijzingen naar diverse organisaties die je daarbij in zou kunnen schakelen.

 

Bedankt, alle stemmers !

Door jullie stemmen is ons, door de Rabobank,  het mooie bedrag van maar liefst € 644,40 toegekend in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. 

Dat wil zeggen dat wij toch een behoorlijk aantal stemmen gekregen moeten hebben van de stemgerechtigde Rabobank leden en daar zijn we alle stemmers dan ook heel dankbaar voor.

 

Denk er aan, vrijdag hebben we weer een Themamiddag mét 'Gezellig tafelen'

Zie ook de agenda:

Vrijdag 23 november, 13.45 uur: Themamiddag 'Sinterklaasviering' en, diezelfde middag;
'Gezellig tafelen' waarvoor je je kunt aanmelden bij Annelies Emonds,  telefoon 06 - 12 27 52 61.

(Wat gezellig tafelen inhoudt, vind je door bovenaan deze pagina op de keuze 'Gezellig tafelen' te klikken)

 

Open dag zaterdag 3 november druk bezocht

We hebben het geweten. Nooit gedacht dat het zo druk zou worden en dat er zoveel interesse zou zijn voor Zorg en welzijn Odiliapeel. Vanaf het eerste moment om 11 uur, tot de sluiting om 16 uur, zijn er bezoekers geweest. Zij konden een kijkje nemen in de nieuwe accommodatie van Zorg& Welzijn in het Peelhonk, met o.a. onze nieuwe huiskamer én onze spiksplinternieuwe keuken, de plannen voor de nog aan te leggen belevingstuin en de op stapel staande "samenwerking" met Brabant zorg. Kortom, er was voldoende gelegenheid om "kennis te maken", vragen te stellen of informatie te verkrijgen met betrekking tot zorg en welzijn en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

In het fotoalbum vind je enkele foto's en het mooie artikel in het Brabants Dagblad, als aankondiging van de Open dag.

(Het fotoalbum kun je vinden door bovenaan deze pagina op de keuze 'fotoalbum' te klikken)

 

 

Tot 19 oktober kon er weer gestemd worden!

Alle leden van Rabobank Uden Veghel konden elk vijf stemmen uitbrengen. 

Heb je op ons gestemd dan willen we je daarvoor hartelijk bedanken! 

 

Zodra de uitslag bekend is zullen we dit ook hier bekend maken. We hopen op een mooie bijdrage van de Rabobank voor ons. 

 

3 september: naar de 90-ste verjaardag 

Op deze dag werd, op uitnodiging van de jarige zelf, door de vrolijke rollers een bezoek gebracht aan Bertus Habraken, ter ere van zijn negentigste verjaardag. 

Hiervoor moest er wel een wandeling gemaakt worden naar het vroegere woonhuis van Bertus en An, aan de Oudedijk. Hier woont hun zoon Gerard, met zijn gezin, alweer een hele tijd en die had de "feestzaal" nog eens extra feestelijk aangekleed.

 

 

14 juli:  Opening Jeanny van Kuppeveltpad

Op deze datum is dit rolstoelpad officieel geopend. De wens voor zo'n pad werd lang geleden uitgesproken door Jeanny Kuppevelt, de inmiddels overleden vrouw van onze vroegere huisarts in Odiliapeel. Nu werd het pad geopend door hun  zonen, Mark en Dirk. Moeder zou trots zijn geweest.