Jaarverslag 2020 - Zorg en Welzijn Odiliapeel

Op 3 januari 2020 zijn we begonnen met de deelnemers van de dag ontmoeting om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar onder het genot van een hapje en een drankje.

 

's  Avonds zijn alle vrijwilligers uitgenodigd. Daar werd een gezellige pub quiz gedaan met allerlei verschillende vragen. Erg gezellig. Ook hier was er een hapje en een drankje.

 

Januari en februari :  

Maandag ochtend en middag met aansluitend 17.00 uur maaltijdsoep

Woensdag middag

Vrijdagmiddag

Op 10 januari werd er samen met de schoolkinderen vetbollen gemaakt. Verder werd er op de maandag het buurtsoepje gekookt en samen gegeten en op de laatste vrijdag van de maand een over heerlijk diner gekookt.

11 februari is er een informatieavond over zorg en welzijn voor alle inwoners van Odiliapeel. Er werd uitleg geven wat zorg en welzijn deed, wat de uitbreiding was en wie ons daarbij ging helpen. Lianne Zonnenberg heeft zich die avond voorgesteld. Mensen konden zich inschrijven om deel te nemen aan de dagontmoeting en ook vrijwilligers konden zich opgeven. Een zeer geslaagde avond met een hoge opkomst.

Maart

Gestart met AB er:

Maandagochtend, lunch, maandagmiddag tot en met soep

Woensdagmiddag

Vrijdag ochtend, lunch, middag

Sluiting vanwege corona op 13 maart

 

Officiële opening van de dagontmoeting op 2 maart. Koffie met wat lekkers en muzikaal ingevuld door Frans Geenen, voor iedere inwoner van Odiliapeel wel bekend.

 

Met pasen hebben we het paasontbijt mee rondgebracht. Voor de mensen die niet in aanmerking kwamen en wij dachten dat die het wel op prijs zouden stellen hebben we een kaartje in de bus gedaan en een zakje paaseitjes gebracht.

 

Tijdens de corona hebben we ons ingezet voor een speciale editie van het Periodiekske. We hebben mensen benaderd om te  vertellen hoe ze de coronatijd ervaren. Wat het voor hen betekent etc.

Tijdens coronatijd wekelijks telefonisch contact gehad met gasten om zo op de hoogte te blijven.

Bij eventuele problemen contact gezocht met familie/ zorgaanbieder

 

 

 

Er zijn door Z&W verschillende buitenactiviteiten georganiseerd samen met Guusje beweegt en later met dance action, een dans vereniging uit Odiliapeel.

 

We hebben een kleurwedstrijd geregeld en een zomer kwis.

15 juni weer gestart:

Maandag ochtend en middag

Woensdag middag

Vrijdag ochtend.

Met de Udense uitdaging hadden we afgesproken dat die ons gingen helpen met het regelen van een overkapping. De overkapping hadden we van Rabo club support en een bouwbedrijf BAM zou ons helpen met het plaatsen daarvan en nog enkele dingen opknappen in Peelhonk. Door Corona is dat niet doorgegaan. Op 6 juni hebben we dit als z&w opgepakt en met vrijwilligers en mensen van de OVO, Odiliapeelse ondernemers vereniging, hebben we de overkapping gerealiseerd.

In september zijn we gaan kijken bij zorg coöperatie Schaijk. We hebben overleg gehad met zorg coöperatie Zeeland. Met school hebben we de activiteiten die mogelijk waren door laten gaan, steeds in overleg met school. Zoals het wecken van groenten uit de tuin, het zaaien van plantjes etc. Alles is natuurlijk wel veel minder geweest als de bedoeling was.

 

In oktober hebben we alle inwoners van Odiliapeel een kaartje gestuurd en een pen met daarop het logo van Z&W Odiliapeel. Dit om te laten zien dat we steeds actief zijn. De dag ontmoeting is even gesloten geweest maar toen het weer mogelijk was zijn we weer gestart. Alles met de nodige beperkingen. Beschermd binnen komen, desinfectie etc. Ook de activiteiten zijn nog beperkt. Het spontaan binnen lopen kan niet omdat men gebonden is aan de maximale aantal deelnemers. Dat is jammer en maakt uitbreiden moeilijker. Voor de gasten die deelnemen aan de ontmoetingsdagen wordt er wel van alles georganiseerd. Er worden workshops schilderen gegeven door een inwoner van Odiliapeel. Er worden creatieve stukken gemaakt met mozaïek, samen met een inwoner uit Odiliapeel.

 

In december is er een sinterklaasmiddag geweest, anders dan anders maar wel gezellig.

 

7 december, de dag van de vrijwilligers hebben we alle vrijwilligers een vogeltaartje gebracht, met een kaartje waarop stond: op dit vogeltaartje zit geen bezoekerslimiet.  Daarbij een steentje met kei bedankt, gemaakt door de deelnemers van de dagontmoeting. (Dit als symbool omdat we de Peelse Kei gekregen hadden_).

 

Door het gehele jaar heen hebben we steeds kaartjes bij iedereen die we wisten dat daar blij van werden in de bus gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilligers van de tuin hebben, in kleine groepjes de tuin steeds bijgehouden.