Onze Beleeftuin "de Peelhof"

 

Verslag van het tuinseizoen

De fruitbomen nog opnieuw verdeeld over de tuin.

Toen snel gezet omdat er niemand mee mocht helpen i.v.m. corona

Ook het dak van onze opslag nog voorzien van mooie panplaten  !!

Dit voorjaar toch nog met enkele groepen kunnen planten.

Ook nog potjes geschilderd, waar er daarna plantjes in werden gezet.

Het serre afdak intussen gebouwd met enkele vrijwilligers , en leden van de OVO Odiliapeel.

Dit zou de Udense uitdaging doen in samenwerking met peelse vrijwilligers en de BAM . Maar door Corona regels ging dit niet door .

 

Doordat de keuken was gesloten en zodoende het gezamenlijke koken niet door kon gaan , alles zo aan huis moeten verkopen . Dit is wel niet de bedoeling van onze tuin producten , maar corona gooit alles in de war .

Ook nog met de fruitbomen actie van de Udense Uitdaging mee gedaan , via via nog van alles gekregen kersen appels pruimen , kornoeljes , duindoorn en nog veel meer.....

 

Tot slot willen wij als tuingroep van Zorg en Welzijn iedereen bedanken die op een of andere manier ons geholpen heeft . Van zaadjes naar plantjes, het Udenfonds voor hun bijdrage en de vele fruitbomen . Hopelijk kunnen we in 2021 volop aan de gang zoals het was bedoeld. Voor onze dorpsgenoten,van jong tot oud.

 

 onze Beleeftuin, achter het peelhonk

Tip: Klik op een foto als je deze vergroot in beeld wilt krijgen.

Wat er allemaal gedaan is tijdens het werk in het voorjaar

De beleeftuin zoals die nu is met foto's van de eerste oogst.

Aangeplant samen met de kinderen van IKC den Dijk


Het plan om van het braakliggend stuk grond achter het Peelhonk een tuin te maken was al enige tijd in de planning. Enkele mensen van het bestuur gingen kijken in Uden waar ook een tuin in een wijk was gerealiseerd.


Daarna ging Z&W Odiliapeel in gesprek met IKC Den Dijk om samenwerking te zoeken, enmeer verbinding te krijgen met jong en oud door middel van deze tuin. De tuin is prachtig gelegen aan het schoolplein, dus de drempel is laag. De eerste plannen werden gemaakt.

 

Er werd een aanvraag gedaan bij het Uden Fonds. Een mooi bedrag werd door het Uden Fonds geschonken zodat we konden beginnen. Vervolgens werd een tuinontwerp gemaakt. Jan Bos ging op zoek naar tuinvrijwilligers, pleegde maandenlang overleg en overal werd gekeken of er iets te regelen was zodat de plannen allemaal door konden gaan. Er werd begonnen met het werk. Als eerste werd gestart met het grondwerk. Vervolgens werd er door de tuinvrijwilligers, die werden gecoördineerd door Jan Bos, hard gewerkt. Vele uurtjes zijn al in de tuin doorgebracht.

 

Toen konden de planten besteld worden en op 13 maart was het zover;de tuin kon worden aangeplant. Om half 11 stonden de kinderen al te trappelen om te beginnen. Ze hadden er zin in. Groep 6/7 werd in 6 kleinere groepjes verdeeld en de tuinvrijwilligers hadden ieder een groepje onder hun hoede. Een geweldig gezicht. Vol enthousiasme werd er geplant.


( Klik op onderstaande foto voor nog meer foto's van die dag) 

Ondanks het minder mooie weer werd het een geweldige happening. Vele vrolijke en lachende gezichten.
Kinderen met zwarte handen en een geweldige inzet. Ook waren er vele toeschouwers, benieuwd hoe het ging worden. Na het planten was er voor iedereen iets lekkers te eten en te drinken. Super geslaagd.

 

De bedoeling is dat we in de toekomst verder uitbreiden met de tuin en de verbinding en samenwerking met IKC.
Mocht u interesse hebben om mee te hepen bij dit initiatief kunt u zich aanmelden via onze site:www.zorgenwelzijnOdiliapeel.nl of bij Jan Bos.


Iedereen die heeft meegewerkt om dit initiatief te doen slagen, BEDANKT!