• Voor iederéén in Odiliapeel, die daar behoefte aan heeft. ( van 0 tot 100 )
  • Ons meldpunt: 06-3891 8699

Algemene doelen

Bevordering van participatie

Belangenbehartiging op gebied van zorg , welzijn en wonen .

Ontmoetingsmiddagen / huiskamer

Rolstoelwandelen

Centraal meldpunt

Vrijwilligersnetwerk

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Thema bijeenkomsten

Activiteiten voor jong en oud

Klussendienst

Rolstoel-rollatorvriendelijke kom

Begeleiden van mensen bij vervoer

Uitleen Duo-fiets / rolstoel

Eet-punt-buurtsoepje

Belevingstuin / groentetuin / terras in samenwerking met Integraal Kind Centrum

Samenwerking zoeken met de jongerenraad